Autisme en vorige levens

 

AUTEUR
Henk Coudenys

UITGAVEJAAR
2018
derde herziene druk, met aanvullende teksten

INHOUD
Er zijn sterke aanwijzingen voor een verband tussen autisme en vorige-levenstrauma's.
Het onbewuste van elk mens lijkt een autistische deelpersoonlijkheid te bevatten. Soms verhuist deze naar het bewustzijn. Bij sommigen blijft hij daar permanent. Deze 'innerlijke autist' is gekoppeld aan ons overlevingsinstinct.
In 'Autisme en Vorige Levens' wordt het fenomeen autisme benaderd vanuit de brede visie van de reïncarnatiepsychologie.